kütle için Türkçe-Almanca çeviriler:

Masse · diğer çevirileri

kütle Masse

Bıngıldayan, parlak bir kütle.

Eine wabbelnde, glänzende Masse.

Güç çekirdeği kritik kütlede.

Energie nahe kritischer Masse.

Bir tür organik kütle.

Eine Art organische Masse.