kırmızı için Türkçe-Almanca çeviriler:

rot · diğer çevirileri

kırmızı rot

Tüm birimler, kırmızı alarmı kaldırın.

Alle Decks Alarmstufe Rot aufheben.

O boyutta bir şey için kırmızı mürekkebe ihtiyacım var

Für diese Grösse werde ich rote Tinte benötigen.

Özellikle de "kırmızı" görürsek.

Besonders, wenn wir "rot" sehen.