kıskançlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eifersucht · Neid · diğer çevirileri

kıskançlık Eifersucht

Sanırım, bu kötü hissin adı "kıskançlık" oluyor.

Ich glaube dieses schlechte Gefühl nennt sich Eifersucht.

Kıskançlık canımı sıkıyor.

Eifersucht langweilt mich.

Kıskançlık güçlü bir suç sebebidir, Bayan Olson.

Eifersucht ist ein starkes Motiv, Mrs. Olson.

kıskançlık Neid

Kıskançlık en güçlü motivasyon kaynağı olabilir.

Neid kann ein großartiger Motivator sein.

Hayır, eğer ki bir şey varsa, o şey kıskançlık.

Nein, wenn es etwas gibt, dann ist ist das Neid.

Kıskançlık çok çirkin ve kötüdür.

Der Neid ist hässlich und unförmig.