kısmi için Türkçe-Almanca çeviriler:

unvollständig · diğer çevirileri

kısmi unvollständig

Kısmi bilgi, yalan olarak değerlendirilir.

Unvollständige Informationen gelten als Lügen.