kıvılcımlar

Belki de, o kıvılcımı yellemeliyim.

Vielleicht sollte ich sie fördern.

Küçük bir kıvılcım, bir kor.

Ein kleiner Funke. Eine Glut.

Kıvılcım, haydi gel.

Spark, komm schon.

Etrafa kıvılcımlar yayıldı.

Ein riesiges Funkenfeuerwerk.

Hayat kıvılcımı gitmiş olacak.

Der "Lebensfunke" wird erloschen sein.

Taşlama makinesi kıvılcım çıkaracaktır.

Der Schleifer lässt Funken fliegen.

Kıvılcım sıçmak ister misin?

Willst du Funken kacken?

Hadi Kıvılcım, ayağa kalk.

Komm schon, Sparks, steh auf.

Murph, parlak bir kıvılcım.

Murph ist ein aufgewecktes Kind.

Neden kıvılcım olsun ki?

Wieso sollte es gefunkt haben?