kıyı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Küsten, Küste · Ufer · diğer çevirileri

kıyı Küsten, Küste

Sadece Pasifik kıyılarında ve genellikle tatlı suya yakın vücutlarda bulunur.

Wir nur an der pazifischen Küste und meistens nahe Seewassergewässern gefunden.

Ve Kuzey Kore kıyı şeridine geldiğimizde,

Und während die Nordkoreanische Küste

Kıyı ne kadar uzakta? Kıyı mı?

Wie weit ist es bis zur Küste?

kıyı Ufer

Okyanus onun gözyaşlarıyla doldu ve sular kıyıya akın etti.

Der Ozean füllte sich mit seinen Tränen und überschwemmte das Ufer.

Tanganyika Gölü'nün kıyısında yaşayan Leptailurus türü.

Genus Leptailurus von den Ufern des Tanganjika-Sees.

Oradan diğer kıyıya kadar.

Bis runter zum anderen Ufer.