kıymetli için Türkçe-Almanca çeviriler:

kostbar · wertvoll · diğer çevirileri

kıymetli kostbar

Benim kızım kıymetli bir zümrüttür.

Meine Tochter ist ein kostbares Juwel.

Kıymetli bir pelesenk.

Ein kostbarer Balsam.

Ayrıca istediğim bir şey daha var, maddi bir değeri yok ama benim için daha kıymetli.

Es gibt etwas, was ich auch anstrebe, das keinen greifbaren Wert hat, aber für mich kostbarer ist.

kıymetli wertvoll

Hayır, oldukça kıymetli bir şey çaldı.

Nein, er hat etwas sehr Wertvolles gestohlen.

Bunlar benim için çok kıymetli.

Die sind sehr wertvoll für mich

Bu çok kıymetli bir arkeolojik keşif.

Das ist ein wertvoller archäologischer Fund.