kaçış için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fluchten, Flucht · Fluchtweg · entfliehen · Ausweg · entrinnen · Ausbruch · Wochenend · diğer çevirileri

kaçış Fluchten, Flucht

Birinci bölüm: Kaçış.

Kapitel eins: "Flucht".

Brennick'i kaçarken mi yakaladın?

Du hast Brennicks Flucht verhindert?

Bu, onun kaçış çantası.

Es ist ihre Flucht-Tasche.

kaçış Fluchtweg

Bir kaçış rotasına ihtiyacımız var ancak dikkatli olun.

Wir brauchen einen Fluchtweg, aber Sie müssen vorsichtig sein.

Bir kaçış yolu biliyorum.

Ich kenne einen Fluchtweg.

Kaçmanız için bir kaçış plânı bulmaya çalışıyorum, bay Reese.

Ich arbeite an einem Fluchtweg für Sie, Mr. Reese.

kaçış entfliehen

Ben de kaçmak istiyorum.

Ich möchte ihr entfliehen.

Michael Scofield. Bir hafta önce Fox River Cezaevi'nden kaçmıştı.

Michael Scofield entfloh vor einer Woche aus dem Fox River Gefängnis.

Hedefimiz elimizden kaçtı ve

Unser Opfer entfloh und

kaçış Ausweg

Öyle olduğunu biliyorum ve eminim bir kaçış yolu bulursun.

Ich weiß das und du wirst sicher einen Ausweg finden.

Sana bir kaçış önerebilirim.

Ich biete dir einen Ausweg.

Çocukken müzik benim için bir kaçış yoluydu.

Als Kind war Musik für mich ein Ausweg.

kaçış entrinnen

Kimsenin kaçamayacağı bir kimlik belirleme yöntemi var.

Es gibt eine Identifikations-Methode, der keiner entrinnen kann.

Bundan kaçış yok mu?

Gibt es kein Entrinnen?

Rammstein Kaçış yok

Rammstein kein Entrinnen

kaçış Ausbruch

Senin başka bir kaçış planladığını biliyorum ve de dahil olmak istiyorum.

Ich weiß, dass ihr einen weiteren Ausbruch plant, und ich will dabei sein.

Bu bir kaçış değil.

Das war kein Ausbruch.

kaçış Wochenend

Tüm haftasonu değil sadece bir kaç saat.

Nicht das ganze Wochenende. Noch ein paar Stunden.