kaçık için Türkçe-Almanca çeviriler:

verrückt · Spinner · irre · diğer çevirileri

kaçık verrückt

Bu haraçların hepsi kaçık.

Diese Tribute sind verrückt.

Yas tutan bir anneye dava açmayacağım, ama bu kadının terapisti bir kaçık!

Ich werde keine trauernde Mutter belangen, aber die Therapeutin dieser Frau ist eine Verrückte.

Ya da bütün bu insanlar kaçık.

Oder all diese Menschen sind Verrückte.

kaçık Spinner

Karın için mi, yoksa kaçıklar konusunda mı?

Wegen deiner Frau oder den Spinnern da?

Yani, kim bu kaçık herif?

Wer ist der Spinner?

Bizim küçük kaçık.

Unser kleiner Spinner.

kaçık irre

Senin gibi bir kaçığın bir istek listesi olur.

Eine Irre wie du muss doch eine enorme Wunschliste haben.

Jane Crenna kaçık falan değil.

Jane Crenna ist nicht irre.