kaçırmış

Siklop kamyonu kaçırmak küçük kardeş.

Zyklopen-Lastwagen entführen kleinen Bruder.

Neden beni kaçırmak istesinler ki?

Warum sollte mich jemand entführen wollen?

Fanatik devrimciler bir milyonerin kızını kaçırdılar.

Fanatische Revolutionäre haben eine Millionärstochter entführt.

Neden biri seni kaçırmak istesin?

Warum sollte dich jemand entführen?

Şimdiye kadar kaç çocuk kaçırıldı?

Wie viele Kinder wurden bisher entführt?

Seni bir Neo-Marksist grubun kaçırdığını sanıyoruz.

Wir glauben, eine neomarxistische Gruppe entführte dich.

Bir grup sürücü bir askeri konvoy kaçırmış.

Eine Gruppe Fahrer entführten einen Militär-Konvoi.

Ama gözden kaçırdığım bir şey var.

Aber ich übersehe immer noch etwas.

Gözden kaçırdığım bir şey var Milu.

Ich habe etwas übersehen, Struppi.

Babam aklını kaçırdı, değil mi?

Jetzt ist Dad verrückt geworden, oder?