kaç için Türkçe-Almanca çeviriler:

wie viele, wie viel · wieviel · diğer çevirileri

kaç wie viele, wie viel

Kaç tane Kardasyalı öldürdün?

Wie viele Cardassianer töteten Sie?

Kaç tane daha?

Wie viele mehr?

Şimdi kaç tane?

Wie viele jetzt.?

kaç wieviel

Kaç kilosunuz? Bir şeye karşı alerjiniz var mı?

Wieviel wiegen Sie, haben Sie irgendwelche Allergien?

Kaç çocuğun var, Hezakiah Birader?

Wieviel Kinder habt Ihr, Bruder Hezekiah?

Chowpatty'deki dükkânlarda "Pani puri" hamur işi kaç paradır?

Wieviel kostet Panipuri beim Dharisha-Laden in Chowpatty?