kaşındırıyorsa

Eğer kaşındırıyorsa, bil ki Nu-Trec malıdır.

Wenn es kratzt, muss es Nu-Trek sein.