kadın için Türkçe-Almanca çeviriler:

Frauen, Frau · Dame · weiblich · Weiber, Weib · Ehefrau · Hausfrau · diğer çevirileri

kadın Frauen, Frau

Kadınlar için romanlar, erkekler için dini kitaplar.

Geschichtenbücher für Frauen, heilige Bücher für Männer.

Bazı kadınlar bundan hoşlanır.

Einige Frauen stehen darauf.

Bu imkansız çünkü bu kadın hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

Das ist unmöglich, denn ich weiß überhaupt nichts über diese Frau.

kadın Dame

Bütün zengin kadınlar böyle oyunlar oynar?

Spielen alle reichen Damen solche Spiele?

Hayır, o güzel bir kadın ve onu seviyoruz.

Nein, es ist eine schöne Dame, und wir lieben sie.

"Ama bir kadın gibi görünmek istiyorum".

Ich möchte wie eine Dame aussehen.

kadın weiblich

Barmenlerin yanında, erkekler genellikle kadın ruh doktorlarına açılmayı severler.

Neben Barkeepern, erzählen Männer gerne alles weiblichen Seelenklempnern.

Yani bir kadın casus lazım bize.

Wir brauchen einen weiblichen Spion.

Bir kadın mısınız?

Sind Sie weiblich?

kadın Weiber, Weib

Feministler entelektüeller çirkin kadınlar.

Feministinnen, Intellektuelle, hässliche Weiber.

Bir şal, bir kadın.

Ein Schal, ein Weib.

, Kadın gözlerini aç.

Öffne deine Augen, Weib.

kadın Ehefrau

Faisel'ın yanında bir kadın varmış. Belki kız arkadaşı, belki karısı, belki de yandaşı.

Faisel hatte eine Frau bei sich, vielleicht eine Freundin oder eine Ehefrau oder nur eine Kollegin.

Gilberte size iyi bir olacak. Çok güzel bir kadın.

Gilberte wird eine gute Ehefrau sein Sie ist sehr schön

Mike, bu kadını karın olarak kabul ediyor musun?

Mike, willst du diese Frau zur Ehefrau nehmen?

kadın Hausfrau

Ben bir sanatçıyım, ev kadını değil.

Ich bin Künstlerin, keine Hausfrau!

Yani ev kadını gibi mi?

Du meinst, wie eine Hausfrau?

Adam tamirci, kadın ev kadını.

Er ist Mechaniker, sie ist Hausfrau.