kadınsı için Türkçe-Almanca çeviriler:

feminin · Weiblich · diğer çevirileri

kadınsı feminin

Erkekleri daha agresif, kadınları daha dişi.

Männer werden aggressiver, Frauen femininer.

Ama onlar... .sizin için biraz fazla kadınsı kalmazlar mı?

Aber sind sie nicht ein wenig zu feminin für Sie?

Hem zarif, hem de kadınsı.

Beides ist elegant und feminin.

kadınsı Weiblich

Kadınsı bir yetenek.

Ein weibliches Talent.

Şey gibi, Malkovich'in kadınsı yanı.

Es ist irgendwie Malkovichs weibliche Seite.

Hiç de kadınsı değil.

Das ist gar nicht weiblich.