kafalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

altmodisch · engstirnig · diğer çevirileri

kafalı altmodisch

Bana eski kafalı diyebilirsin ama ben yaşamayı severim.

Nenn mich altmodisch, aber ich lebe recht gern.

Bana eski kafalı diyebilirsin.

Nenn mich einfach altmodisch.

Ben eski kafalı bir kızım.

Ich bin da sehr altmodisch.

kafalı engstirnig

Bu erdemli insanlar, biraz dar kafalı olurlar.

Oft sind die Redlichen etwas engstirnig.

Tamamen dar kafalı bir tutum.

Eine total engstirnige Einstellung.