kafasının

Daha önce hiç tuzlanmış bir kafa görmemiştim.

Ich habe noch nie einen aufgespießten Kopf gesehen.

Benim oyunculuğum bir metotken, onunki daha çok kristal kafası.

Ich spiele methodisch, wohingegen sie mehr ein Meth-Junkie ist.

Yeni anılar kafa karıştırıcı olabilir.

Neue Erinnerungen können verwirrend sein.

Kazıklar, sarmısak, kafa kesme, kutsal su, günışığı.

Pfähle, Knoblauch Kopf abschlagen, Weihwasser, Sonnenlicht

Birkaç kalın kafa bize küçük bir hediye getirdi.

Ein paar Dims haben uns ein Geschenk gebracht.

Küçük bir kafa sevimlidir, değil mi?

Ein kleiner Kopf ist doch hübsch, oder?

İki tane kafaları var.

Sie haben zwei Köpfe.

Bana eski kafalı diyebilirsin ama ben yaşamayı severim.

Nenn mich altmodisch, aber ich lebe recht gern.

Çok kafa karıştırıcı değil mi?

Ist ziemlich verwirrend, oder?

Şu anda ise senin küçük kafanı patlatmak istiyorum.

Jetzt gerade möchte ich Ihren kleinen Kopf wegblasen.