kafe için Türkçe-Almanca çeviriler:

Café · diğer çevirileri

kafe Café

Onu gördüm, kafe kayitlarinda var.

Ich sah, wurde registriert. Café-Restaurant.

Hayır, burası bir kafe.

Nein, es ist ein Café.

Orada da bir kafe var.

Da gibt's ein kleines Café.