kahkaha için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gelächter · Lachen · diğer çevirileri

kahkaha Gelächter

Mavi bahçelerine, erkekler ve kızlar güve gibi gelip gidiyordu fısıltılar, kahkahalar ve yıldızların arasında.

In seinem blauen Garten schwirrten Männer und Frauen wie Nachtfalter zwischen Geflüster und Gelächter und den Sternen umher.

Aşağılayıcı kahkaha tufanı, Bruce.

Mist. Gejohle höhnischen Gelächters, Bruce.

Bize içelim ve umarım harika bir yaz geçiririz. Güzel anılar, kahkahalar ve kucaklaşmalarla dolu

Auf uns und einen hoffentlich wunderbaren Sommer voller Erinnerungen, Gelächter, Umarmungen und vielleicht ein paar

kahkaha Lachen

Büyük bir kahkaha.

Ein lautes Lachen.

Önce kahkaha atar. Sonra da kafasını cilveli cilveli yana çevirir.

Ein silberhelles Lachen, ein kokettes Drehen des Kopfes.

Shug yok, çocuklar yok kahkahalar yok, hayat yok.

Keine Shug, keine Kinder, kein Lachen, kein Leben.