kahraman için Türkçe-Almanca çeviriler:

Helden, Held · Heldin · heldenhaft · heroisch · Halbgott · diğer çevirileri

kahraman Helden, Held

Ama asla senin için bir kahraman olmayacağım değil mi?

Für dich werde ich niemals ein Held sein, oder?

Belki hepsi birer kahraman.

Vielleicht sind sie Helden.

Bazen bir kahramanın bile koruyucu bir meleğe ihtiyacı vardır Clark.

Manchmal braucht sogar ein Held einen Schutzengel, Clark.

kahraman Heldin

O kahraman falan değil.

Sie ist keine Heldin.

Cylonların iki kahramanı gibi birinin.

Jemand wie zwei Zylonen-Heldinnen.

Ben kahraman değilim, Owen.

Ich bin keine Heldin, Owen.

kahraman heldenhaft

KAHRAMAN YETİMLER CADI KARDEŞLERİ YAKALADI

HELDENHAFTE WAISENKINDER FANGEN HEXENSCHWESTERN

Çikolata, yangın, kahraman edaları.

Oh, Schokolade, Feuer, heldenhafte Taten!

Sevgili, tatlı, kahraman Jock.

Lieber, süßer, heldenhafter Jock.

kahraman heroisch

Kahraman askerlerimiz, Zeon canavarlarını temizlemeye başladı.

Unsere heroischen Truppen scheuchen die Zeonisten-Monster auf.

Çok da kahraman gibi görünmüyorsun, Ajan Dean.

Das sieht nicht sehr heroisch aus, Agent Dean.

kahraman Halbgott

Bir kahraman olmak için yarı tanrı olmanız gerekmez.

Man muss kein Halbgott sein, um ein Held zu sein.