kahve için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kaffee · Kaffeemaschine · kaffe · Café · Cafés · Kaffees · diğer çevirileri

kahve Kaffee

Kahve fincanım, bir kaç kitap.

Meine Kaffee-Tassen, einige Bücher.

Bir fincan kahve?

Eine Tasse Kaffee?

Benim favorim hindistan cevizli-kahveli.

Mein absoluter Favorit ist Kokosnuss-Kaffee.

kahve Kaffeemaschine

Burada bir yerde kahve makinası vardır.

Hier muss es irgendwo eine Kaffeemaschine geben.

Bu çok güzel bir kahve makinesi.

Das ist eine tolle Kaffeemaschine.

Hiç kahve makinası yok.

Es gibt keine Kaffeemaschine.

kahve kaffe

Irina kahve yapıyor, Mark şarap almaya çıktı.

Irina macht Kaffe, Mark verschafft Wein.

Türkler, daha Avusturyalılar daha ağaçta yaşarken kahve içiyorlardı.

Türken trinken schon Kaffe wo Österreicher hocken noch auf Tannenbaum.

Çay ve kahve.

Kaffe und Tee.

kahve Café

Hey! "Café con leche"sadece" sütlü kahve" demek değildir.

Café con leche"bedeutet nicht nur" Kaffee mit Milch".

Kasbah'ta Randon Caddesinde bir Fas kahvesi var.

In einem maurischen Café, Rue Rondon in der Kasbah.

kahve Cafés

Kafeler de kahve içen insanları ve kalyonlarda kakaolarını içen denizcileri de

Ja. Und Leute beim Weintrinken in Cafés. Und Seeleute auf Galeonen, die Kakao trinken.

kahve Kaffees

Bize iki kahve lütfen, Mario.

Zwei Kaffees bitte, Mário.