kalın kafalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

begriffsstutzig · diğer çevirileri

kalın kafalı begriffsstutzig

Kalın kafalı mısın?

Bist du begriffsstutzig?

Evet, kalın kafalı görünüyor ama çivi kadar keskin.

Ja, er sieht begriffsstutzig aus, aber er ist blitzgescheit.

Kalın kafalı olmayın, Kaptan.

Sie sind begriffsstutzig, Captain.