kalıp için Türkçe-Almanca çeviriler:

Muster · diğer çevirileri

kalıp Muster

Karmaşık bir biyoelektriksel kalıp sergiliyorlar.

Sie enthalten ein komplexes bioelektrisches Muster.

Burada bir kalıp seziyorum.

Ich spüre hier ein Muster.

Daha çok bir sinyal, tekrarlayan bir kalıp.

Eher ein Signal, ein sich wiederholendes Muster.