kaldı ki için Türkçe-Almanca çeviriler:

außerdem · diğer çevirileri

kaldı ki außerdem

Kaldı ki bu Hortlağın savaşı, benim değil.

Außerdem ist es Scorpys Krieg, nicht meiner.