kaliforniya için Türkçe-Almanca çeviriler:

kalifornien · Kalifornier · diğer çevirileri

kaliforniya kalifornien

Kaliforniya güzel, değil mi?

Kalifornien ist schön, oder?

Kaliforniya'da bir randevu sistemini yürütüyordu.

Sie leitete in Kalifornien eine Partnervermittlungsagentur.

San Pedro, Kaliforniya dün gece

San Pedro, Kalifornien vergangene Nacht

kaliforniya Kalifornier

Fena değil, Kaliforniya'lı için.

Für einen Kalifornier nicht übel.