kamyon için Türkçe-Almanca çeviriler:

LKW · Truck · Laster · Lastwagen · Müllwagen · diğer çevirileri

kamyon LKW

Kamyon yok, ceset yok, kan yok.

Kein LKW, keine Leichen, kein Blut.

Geçen gün Boomer'ın kamyonu patladı.

Wie Boomers LKW explodiert ist.

Pennytown'ın dışında bir kamyon garajı.

Eine LKW-Lagerhalle außerhalb von Pennytown.

kamyon Truck

Hayır, ben bir pikap kamyon alacağım.

Nein, ich kaufe einen Pick-up-Truck.

Bir kaç hafta önce bir kamyonun altına girmiş.

Wurde vor ein paar Wochen von einen Truck zerquetscht.

Gerçeği söylemek gerekirse, benim için en önemli şey kamyon.

Um ehrlich zu sein, ist für mich der Truck das Wichtigste.

kamyon Laster

Memur Bey şurada yanlış park etmiş bir kamyon var.

Herr Wachtmeister, da drüben parkt ein Laster falsch.

O kamyonu bulmak, senin cinayet masasına altın biletin olacak.

Diesen Laster zu finden ist dein goldenes Ticket zum Morddezernat.

Bir kamyon arkadan çarptı?

Ist dir ein Laster hinten reingefahren?

kamyon Lastwagen

Siklop kamyonu kaçırmak küçük kardeş.

Zyklopen-Lastwagen entführen kleinen Bruder.

Siklop kamyonu. Denree, küçük kardeş.

Der Lastwagen Denrée, kleiner Bruder.

Bir kamyon çalmaya çalışıyordu.

Er wollte einen Lastwagen stehlen.

kamyon Müllwagen

Çöp kamyonu gibi.

Wie ein Müllwagen.

Dedektif, bana bunun tam olarak nasıI bir çöp kamyonu olduğunu söyleyin.

Detective, sagen Sie mir bitte, was genau das für ein Müllwagen war.

Bu nasıI bir çöp kamyonuydu?

Was für ein Müllwagen war es?