kamyonet için Türkçe-Almanca çeviriler:

pickup · Van · Lieferwagen · LKW · diğer çevirileri

kamyonet pickup

Kırmızı bir kamyonet?

Ein roter Pickup?

Benim kamyoneti al.

Nimm meinen Pickup.

Bir köpek, beyaz bir kamyonet ve bir şeylere bakınan bir adam gördüm.

Ich sah einen Hund, einen weißen Pickup und einen Mann, der nach etwas suchte.

kamyonet Van

Lastik yok, kamyonet yok, partiye gelen Local haberleri yok.

Keine Reifen, kein Van. Kein Coming-Out bei den Lokalnachrichten.

Daha hızlı bir kamyonet alman lazım.

Du brauchst einen schnelleren Van.

Bir de tabii Dodge Astro kamyonet!

Und, oh, und ein Dodge Astro Van!

kamyonet Lieferwagen

Yeşil bir kamyonet arıyoruz.

Wir suchen einen grünen Lieferwagen.

Çıkın dışarıya orada bir kamyonet var.

Da raus, dort steht der Lieferwagen.

kamyonet LKW

Bu kesinlikle bir araba, kamyonet değil.

Es war definitiv ein Auto, kein LKW.