kamyonunu

Beş blok boyunca bir çöp kamyonunu kovaladım.

Ich verfolgte einen Mülllaster fünf Blocks.

Neden beton kamyonunu o tarafa alıyorsunuz?

Warum kommt der Zementlaster rüber?

Neden süt kamyonunu havaya uçurdular?

Wieso schießt die Armee auf Milchlaster?

Propan kamyonunu patlatmak yetmedi mi Jim?

Der Propanlaster hat dir nicht gereicht, Jim?