kan grubu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Blutgruppen, Blutgruppe · diğer çevirileri

kan grubu Blutgruppen, Blutgruppe

Tahmin et kim aynı kan grubundan?

Raten Sie, wer diese Blutgruppe hatte?

Daha yavaş metabolizmalar, kan gruplarının evrimi.

Langsamere Stoffwechsel, sich entwickelnde Blutgruppen.

Bu nadir bulunan bir kan grubu.

Es ist eine seltene Blutgruppe.