kanallara

Ultrasonda, karaciğer içinde genişlemiş safra kanalları tespit ettik.

Beim Ultraschall fanden wir intrahepatische, dilatierten Gallengänge.

Bu kanalı başka bir yerde bulamıyorum.

Diesen Sender kann ich sonst nirgends empfangen.

Tüm kanalları açın.

Alle Kanäle öffnen.

Tüm selamlama kanalları deneniyor.

Ich versuche alle Grußfrequenzen.

Bir plazma kanalı patladı.

Eine Plasmaleitung ist geplatzt.

Bütün selamlama kanallarını açın.

Öffnen Sie alle Grußfrequenzen.

Bütün güvenlik kanallarını izliyoruz.

Wir überwachen alle Sicherheitskanäle.

Bütün kanallar açık.

Alle Kanäle frei.

Kanal bekçilerinin emekliliği.

Rentenplan für Wachleute.

Birkaç yıl sonra, Süveyş Kanalı açıldı.

Einige Jahre später wurde der Suezkanal eröffnet.