kanamaları

Önlenemeyen ishal, durmak bilmeyen kanama.

Unkontrollierbarer Durchfall, pustulöse Blutungen.

Kanlı gözyaşı sadece subkonjiktival kanamayı gösterebilir.

Blutige Tränen könnten einfach subkonjunktivale Blutung bedeuten.

Hâlâ yüksek miktarda epidural kanama var.

Wir haben immernoch eine starke epidurale Blutung.

Kanama kontrol altında.

Blutung unter Kontrolle.

Yürümeye devam edersen, kanamadan öleceksin.

Wenn Sie weiter laufen, verbIuten Sie.

Ağır bir kanama geçiriyorsun?

Sie haben schwere innere Blutungen?

Ama yeniden kanamaya başlar.

Aber sie wird wieder aufgehen.

Böbrek yırtılması ve şiddetli kanama.

Eine geplatzte Niere, starke Blutung.

Kanamaya geri dönelim.

Zurück zur Blutung.

Demek ki kanama, pıhtı, tümör, metabolik ya da enfeksiyon kaynaklı bir şey.

Also ist es eine Blutung, ein Gerinnsel, ein Tumor, metabolisch oder eine Infektion.