kanca için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hook · Haken · diğer çevirileri

kanca Hook

Gainey de Kaptan Kanca, ben de Wendy olurum Burt de timsahı oynar.

Gainey kann Captain Hook sein, ich Wendy und Burt kann das Krokodil spielen.

Kim olduğunu gayet iyi biliyorum, Kaptan Kanca.

Ich weiß genau, wer Ihr seid, Captain Hook.

O yaşıyor Kanca.

Er lebt, Hook.

kanca Haken

Bunun için iki kancaya ihtiyacın olacak.

Sie werden zwei Haken dafür brauchen.

Şurada bir kanca var.

Hier ist ein Haken.

Kanca daha kullanışlı olurdu.

Ein Haken wäre praktischer.