kanlarında

Toksikolojik testler kanlarında sıradışı madde saptamadı.

Toxikologische Tests wiesen keine ungewöhnlichen Substanzen nach.