kanun için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gesetze, Gesetz · Recht · diğer çevirileri

kanun Gesetze, Gesetz

Prensesler bile onun kanunlarını kabul etmişti.

Selbst Prinzessinnen gehorchten seinen Gesetzen.

Bu kasabada kanun falan yok.

In der Stadt gibt's kein Gesetz.

Kanun Bayan Riva için dişi bir muhafız istiyor.

Das Gesetz verlangt eine weibliche Begleitung für Mrs. Riva.

kanun Recht

Nihayetinde, uluslararası bir telif hakkı kanunu yoktu ve talebi karşılıyorlardı.

Immerhin gab es kein internationales Copyright-Recht und es gab befriedigenden Bedarf.

Çalıştığım nikah kilisesinin bulunduğu eyaletin nikah kanunları konusunda mı?

Über die Ehe-Rechte vom Staat, wo ich in der Hochzeitskapelle arbeite?