kapıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pförtner · Hausmeister · Portier · Concierge · Türsteher · Hauswart · diğer çevirileri

kapıcı Pförtner

Nesiniz siz, polis mi, kapıcı mı?

Seid ihr hier Polizisten oder Pförtner?

Kapıcı, iki müşteri ve bir Kazak. Ve şimdi, altı masum insan daha.

Der Pförtner, zwei Kunden und ein Kosak und jetzt sechs weitere Unschuldige.

Dört kişi. Kapıcı, iki müşteri ve bir Kazak.

Vier Personen ein Pförtner, zwei Kunden und ein Kosak.

kapıcı Hausmeister

Neden? Neden bir kapıcıyı hipnotize edip onu bir Keçi'ye dönüştürürsünüz ki?

Warum einen Hausmeister hypnotisieren und ihn in "Die Ziege" verwandeln?

Hayır, kapıcı yaptı.

Nein, der Hausmeister.

Skinner'ı, "İsilik"olarak, Bay Wiener'ı" Bay Zırıltı"ve Kapıcı Willie'i," Kapı sarmaşığı salak" olarak çağırırız.

Skinner nennen wir "Skin-hastig,"Mr. Wiener ist" Mr. Jammerlappen,"und Hausmeister Willie," Hauserschrecker Blöd.

kapıcı Portier

Sence Zoey kapıcı ile yatıyor mu?

Du denkst, Zoey schläft mit dem Portier?

Kamera yok, Kapıcı yok, soru da yok.

Hm, keine Kameras, kein Portier, keine Fragen.

kapıcı Concierge

Kapıcı bana bunu verdi, ama üzerinde bir şey yazmıyor.

Die Concierge gab mir das, aber es steht nichts darauf.

Siz sıradan bir kapıcı değilsiniz.

Sie sind keine normale Concierge.

kapıcı Türsteher

DJ'ler ve kapıcılar ve yeni şöhretler hakkında.

DJs und Türsteher die neuen Berühmtheiten.

kapıcı Hauswart

Selam. Natalia, kapıcı.

Natalia, der Hauswart!