kapa çeneni için Türkçe-Almanca çeviriler:

halt die Klappe · halt's Maul · halt den Mund · halt die Fresse · halt dein Maul · diğer çevirileri

kapa çeneni halt die Klappe

Kapa çeneni, Seeley Booth.

Halt die Klappe, Seeley Booth.

Otur şuraya ve çeneni kapa!

Setz dich und halt die Klappe.

Kapa çeneni Henry, lütfen.

Halt die Klappe, Henry, bitte.

kapa çeneni halt's Maul

Çeneni kapa, yoksa seni kesmek zorunda kalacağım.

Halt's Maul, oder ich muss dich schneiden, Schwester.

Öyleyse kapa çeneni!

Dann halt's Maul!

Kapa çeneni, sürtük!

Halt's Maul, Schlampe!

kapa çeneni halt den Mund

Lütfen, çeneni kapa, Charlie.

Bitte, halt den Mund, Charlie.

Kapa şu çeneni Don.

Halt den Mund, Don.

Tanrı aşkına, Trevor, kapa çeneni ve koş!

Oh, Herrgott nochmal, Trevor, halt den Mund und lauf.

kapa çeneni halt die Fresse

Kapa çeneni be adam.

Halt die Fresse, Mann.

O halde kapa çeneni ve dinle.

Dann halt doch die Fresse.

Kapa çeneni Donny! VI.

Halt' die Fresse, Donny.

kapa çeneni halt dein Maul

Kapa şu çeneni amına koyayım!

Halt dein verficktes Maul.

Kapa çeneni, seni domuz!

Halt dein Maul, du Schwein!

Kapa şu çeneni, Dunn.

Halt dein Maul, Dunn!