karışım için Türkçe-Almanca çeviriler:

Mischungen, Mischung · Gemische, Gemisch · Mischungsverhältnis · diğer çevirileri

karışım Mischungen, Mischung

Farklı bir bağlayıcı ajan, güçlü bir karışım.

Ein anderes Bindemittel, eine stärkere Mischung.

Kumaşlara gelince, işlenmiş kompozit malzemenin on katmanlı ardışık karışımına ne dersin?

Bezüglich Stoffe, wie klingt eine Polymer-Mischung mit zehn Schichten behandeltem Kompositmaterial?

Bu alışılmamış bir karışım, hatta askeriye nazaran bile.

Das ist eine exotische Mischung, sogar für das Militär.

karışım Gemische, Gemisch

Galiba Eski Mısır'dan kalma bir yöntem. Bal ve yumurta karışımı.

Ein altes ägyptisches Rezept, ein Gemisch aus Eiern und Honig,

karışım Mischungsverhältnis

Karışım oranı üzerinde biraz çalışmam lazım.

Am Mischungsverhältnis muss ich arbeiten.