karı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Frauen, Frau · Ehefrauen, Ehefrau · Weib · Gemahlinnen, Gemahlin · Gattin · Ehegattin · diğer çevirileri

karı Frauen, Frau

Bir elektrikçi. Çok tatlı bir karısı ve iki güzel kızı var.

Er ist Elektriker und hat zwei schöne Töchter und eine hübsche Frau.

Bu Fred Madison'ın karısı ve Dick Laurent ile birlikte.

Das ist Fred Madisons Frau, mit Dick Laurent.

Bu Val'in karısı, Helen.

Das ist Vals Frau Helen.

karı Ehefrauen, Ehefrau

Diğer taraftan Taub'un karısı

Aber Taubs Ehefrau andererseits

Bir karısı ve küçük bir oğlu var.

Er hat eine Ehefrau und einen jungen Sohn.

Payton'ın karısı, Marianne.

Paytons Ehefrau. Marianne.

karı Weib

Para, karılar, kuku sakso.

Geld, Weiber, Muschis Blowjobs.

Hınçlı, pis bir karı olmuşum koca bir şişe şarabı bir dikişte deviriyorum.

Ein verbittertes, grässliches Weib, das eine Weinflasche in einem Zug ausleert.

Para, karılar, kuku ve sakso.

Geld, Weiber, Muschis und Blowjobs.

karı Gemahlinnen, Gemahlin

Helen, Sparta Kraliçesi, Menelaus'un karısı

Helena, Königin von Sparta, Menelaos' Gemahlin,

Wyatt, Başkan Clum ve karısıyla tanışmanı istiyorum.

Wyatt, das sind Bürgermeister Clum und seine Frau Gemahlin.

Ama karısı haketmemişti değil mi?

Aber seine arme Gemahlin nicht, hm?

karı Gattin

Rembrandt'ın eski karısının.

Rembrandts ehemalige Gattin.

Bay Wayne'nin karısının cesedi.

Herr Waynes tote Gattinnen.

karı Ehegattin

Carlton Lasiter ve karısı için bir rezervasyonum var.

Ich habe eine Reservierung auf Carlton Lassiter und Ehegattin.