karısında

Jack Spratt ve karısında olduğu gibi, sadece tersi.

Wie bei Jack Spratt und seiner Frau, nur umgekehrt.

Karısında ayrı banka hesapları.

Getrennte Bankkonten von seiner Frau.