karşı için Türkçe-Almanca çeviriler:

gegen · zu · gegenüber · stehen · dagegen · um · an · andere · entgegen · Straßenseite · Reaktion · bis · versus · Gesicht · gegnerisch · diğer çevirileri

karşı gegen

Bu arada Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersi hocalığını da Profesör Snape almış bulunmaktadır.

Dem Unterrichtsfach "Verteidigung gegen die Dunklen Künste" widmet sich fortan Professor Snape.

Eddi Schneider karşı olan cinayet davasında sürpriz dönüm yasandi.

Eine überraschende Wende im Mordprozess gegen den Werbestar Eddie Schneider.

O yaratıklara karşı kılıç kullanmak işe yaramayacak, değil mi?

Schwerter gegen diese Monster. Wird nicht funktionieren, oder?

karşı zu

O zamanlar Abu Nazir ittifak güçlerine karşı saldırılardan sorumlu kişiydi.

Abu Nazir war zuständig für koordinierte Angriffe gegen Koalitionstruppen zu dieser Zeit.

Ama önce bana karşı dürüst olman gerek.

Aber zuerst musst du ehrlich zu mir sein.

Sana karşı dürüst olabilir miyim?

Kann ich ehrlich zu dir sein?

karşı gegenüber

Arcadia'lıların yabancılara karşı doğal bir güvensizlikleri var.

Arcadianer haben ein natürliches Misstrauen Fremden gegenüber.

Dördüncü kat, asansörün karşısındaki yeşil boyalı kapı.

Vierter Stock, grüne Tür, gegenüber vom Aufzug.

Bugün yolun karşısındaki bir kız kayboldu.

Heute ist ein Mädchen verschwunden, von gegenüber.

karşı stehen

Modern, donanımlı bir ordu ile karşı karşıyalar, ve yine savaşıyorlar.

Sie stehen einer modern ausgerüsteten Armee gegenüber und kämpfen trotzdem.

Ve şu anda da sınırdışı edilmekle karşı karşıyalar.

Und nun stehen sie der Abschiebung gegeüber.

Bu yüzden onun karşı kelime?

Also steht Ihr Wort gegen Seins?

karşı dagegen

O da en az benim kadar karşı.

Er ist genauso dagegen wie ich.

Buna karşı bir yasa var?

Gibt es ein Gesetz dagegen?

Buna karşı bir tüzük var efendim?

Gibt es eine Vorschrift dagegen, Sir?

karşı um

Kimyasal saldırılara karşı deriye uygulanan panzehirleri yaymayı sağlayan bir prototip.

Es ist ein Prototyp, um aktuelle Antiviren gegen chemische Waffen einzusetzen.

Karşı cinsi etkilemek için salgılanan miskimsi bir koku.

Bloß ein moschusartiger Duft, um das andere Geschlecht anzulocken.

Jason Brodeur'a karşı bir koz, Peter Declan'ın hayatını kurtaracak kadar.

Ein Druckmittel gegen Jason Brodeur, genug um Peter Declans Leben zu retten.

karşı an

Kötü şöhretli bir rakibimiz bize karşı bir satınalma teklifi verdi.

Ein übel beleumdetes Firmenkonglomerat strebt eine feindliche Übernahme an.

Teklif metninin düzeltmesini yapıp PJH'ye göndermek ve karşı teklifi beklemek.

Entwurfstext korrekturlesen, an PJH schicken und Gegenvorschlag abwarten.

Yarın bir efsaneyle karşılaşacaksın ve belki de kendin bir efsane olacaksın.

Morgen trittst du gegen eine Legende an. Und wirst möglicherweise selbst zu einer werden.

karşı andere

Ama bu diğer adama karşı hislerin var.

Aber du hast Gefühle für diesen anderen Kerl.

Burada Almanlar, İtalyanlar ve karşı tarafta da Ruslar savaşıyor ve kavganın tam ortasında da İspanyollar.

Hier kämpfen Oeutsche und Italiener und auf der anderen Seite Russen, und die Spanier stehen mittendrin.

Karşı cinsi etkilemek için salgılanan miskimsi bir koku.

Bloß ein moschusartiger Duft, um das andere Geschlecht anzulocken.

karşı entgegen

Görevden uzaklaştırılmayla karşı karşıyayız. Ya da daha kötüsü.

Wir sehen einer Suspendierung entgegen oder schlimmer.

Eylemciler, teçhizatlı savunma ekipleriyle karşı karşıya kaldılar.

Den Demonstranten stellten sich Verteidigungseinheiten entgegen.

Evet, emirlerine karşı geldim.

Ja, entgegen deiner Anweisung.

karşı Straßenseite

Leon Hubbard'ın evi caddenin karşısındaki şu ev mi?

Ist das Leon Hubbards Haus auf der anderen Straßenseite?

Sokağın karşısında gümüş bir sedan var.

Silberne Limousine auf der anderen Straßenseite.

karşı Reaktion

Herhangi bir şeye karşı alerjik bir reaksiyon olabilir.

Es könnte eine allergische Reaktion auf etwas sein.

Newton'un üçüncü yasası der ki her bir etkinin karşılığında eşit derecede bir tepkisi vardır.

Newtons drittes Gesetz besagt, dass es für jede Aktion, eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion gibt.

karşı bis

Ben dürüst bir adamıyım ve bu iftiraya karşı son kuruşuma ve nefesime kadar savaşacağım.

Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann und ich werde diese Verleumdung bis zum Ende bekämpfen.

Büyük Birnam Ormanı kalkıp Dunsinane Tepesi'ne gelerek karşısına dikilene kadar.

Bis einst der große Birnam-Wald zum Schlosse Dunsinane feindlich emporsteigt.

karşı versus

Bilgisayara karşı bilgisayar.

Computer versus computer.

Harry Potter Suaygırına Karşı" mı?

Harry Potter Versus the Hipopotamus?

karşı Gesicht

Bu surata kim karşı koyabilir?

Wer könnte diesem Gesicht widerstehen?

karşı gegnerisch

Karşı tarafın yeni avukatı benim babam.

Der neue gegnerische Anwalt ist mein Vater.