karşılık için Türkçe-Almanca çeviriler:

antworten, Antwort · Gegenstück · diğer çevirileri

karşılık antworten, Antwort

İki ay önce de mektubuma bir karşılık aldım.

Und vor zwei Monaten erhielt ich eine Antwort.

Lace, dua ediyorsun ama Tanrıların karşılık vermiyorlar.

Du betest, Lace, aber deine Götter antworten nicht.

karşılık Gegenstück

Onlar, onun hayali karşılığı gibi.

Sie sind ihr phantastisches Gegenstück.