karanlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

dunkel · Dunkelheiten, Dunkelheit · finster · düster · Finsternisse, Finsternis · obskur · diğer çevirileri

karanlık dunkel

Derin Karanlık senin evin

Tiefes Dunkel ist deine Heimat

Neden bu kadar karanlık?

Warum ist es so dunkel?

Burası gerçekten çok karanlık.

Es ist wirklich dunkel hier.

karanlık Dunkelheiten, Dunkelheit

Artık karanlık yok.

Keine Dunkelheit mehr.

Karanlık bir yönünüz var.

Eine Dunkelheit umgibt Sie.

Tek bir ışık karanlığın içinde yapayalnız.

Ein Licht allein in der Dunkelheit.

karanlık finster

Biraz karanlık, öyle değil mi?

Ein bisschen finster, oder?

En karanlık saatimdi.

Meine finsterste Stunde.

George Stark benim karanlık yarım.

George Stark ist meine finstere Hälfte.

karanlık düster

Biraz karanlık hatta biraz kasvetli.

Bisschen düster, beinahe obskur.

Biraz da karanlık.

Ein wenig düster.

Dışarıdaki dünya, bir kadın için karanlık ve soğuk.

Die Welt draußen ist kalt und düster für eine Frau.

karanlık Finsternisse, Finsternis

Lord Cholotl. Karanlıklar Prensi.

Lord Sholotol, Prinz der Finsternis.

Karanlığın içinden bir Ölümbüyücüsü gelmiş.

Der Finsternis ist ein Nekromant entstiegen.

Ne tür bir karanlık?

Was für eine Finsternis?

karanlık obskur

Biraz karanlık hatta biraz kasvetli.

Bisschen düster, beinahe obskur.