karar vermek için Türkçe-Almanca çeviriler:

entscheiden · beschließen · bestimmen · entschließen · diğer çevirileri

karar vermek entscheiden

Bu gece için bir karar vermek zorundayız.

Wir müssen uns wegen heute Nacht entscheiden.

O yüzden baştan başlamaya karar veriyoruz.

Deshalb entscheiden wir, neu anzufangen.

Bir karar vermelisiniz, efendim.

Sie müssen sich entscheiden, Sir.

karar vermek beschließen

O zaman karar verilmiştir.

Dann ist es beschlossen.

Sen de buraya gelmeye mi karar verdin?

Also hast du beschlossen, hierher zurückzukommen?

Buna ne zaman karar verdin peki?

Und wann hast du das alles beschlossen?

karar vermek bestimmen

Ben kendi adıma karar veririm.

Ich bestimme lieber selbst!

Buna kendin karar verirsin.

Du bestimmst, du entscheidest.

Ama Kelo Yüksek Mahkemesi'ne göre halk yararları çoğunluğa göre karar verilir niteliğe göre değil.

Aber was die Supreme Court-Entscheidung in Kelo anbelangt, wird Gemeinnützigkeit quantitativ, und nicht qualitativ bestimmt.

karar vermek entschließen

Sen de seni kurtaranlara benzemeye mi karar verdin?

Daher hast du dich entschlossen, deinen Befreiern nachzueifern?