karar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Entscheidungen, Entscheidung · Entscheide · Entscheid · urteil · diğer çevirileri

karar Entscheidungen, Entscheidung

Tanner'ın davaları, transkriptler, temyizler, kararlar.

Tanners Fälle, Niederschriften, Einsprüche, Entscheidungen.

Kararlardan bahsetmişken geçen gece hakkında

Apropos Entscheidungen Wegen neulich Nacht

Başkan çok zor kararlar vermek zorunda kalmıştı.

Der Präsident musste schwere Entscheidungen fällen.

karar Entscheide

Bu gece için bir karar vermek zorundayız.

Wir müssen uns wegen heute Nacht entscheiden.

Bir karar vermek zorundaydım!

Ich musste etwas entscheiden!

Ne zaman karar vermen gerekiyor?

Wann musst du dich entscheiden?

karar Entscheid

Bu yüzden ben taşınmaya karar verdim.

Deswegen hab ich mich entschieden, auszuziehen.

Hayır, yapmamaya karar verdik.

Nein, wir entschieden uns dagegen.

O senin adına karar verir.

Er entscheidet für dich.

karar urteil

Sayın jüri üyeleri, bir karara vardınız mı?

Verehrte Geschworene, haben Sie lhr Urteil gefällt?

Savunma lehine karar veriyorum.

Urteil zugunsten der Verteidigung.

Duygusal bağlılık yansız karar vermene gölge düşürür.

Emotionale Befangenheit verklärt das rationale Urteil.