kararlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

entschlossen · stabil · entscheidend · resolut · diğer çevirileri

kararlı entschlossen

Son derece kararlı görünüyordu.

Sie wirkte äußerst entschlossen.

Tanrım, müminlerin yakarışlarını duy. Israrlı, hasretli, kararlı yakarışlarını duy.

O Herr, höre die Gebete Deiner Anhänger, drängend, flehend und entschlossen.

Ben olsam ben de kararlı olurdum.

Nun, ich wäre auch entschlossen.

kararlı stabil

Parçacık akımı kararlı. Tüm güç seviyeleri normale döndü.

Partikelfluss ist stabil, alle Energieniveaus wieder normal.

Yaşam işaretleri çok zayıf, ama durumu kararlı.

Ihre Lebenszeichen sind schwach, aber stabil.

Bu moleküller daha kararlı süper ağır bir maddenin molekülleriyse?

Und das die Moleküle eines stabileren superschweren Elementes.

kararlı entscheidend

Sonunda kararını verdin mi?

Hast du dich endlich entschieden?

Müvekkiliniz kararını verdi mi, Bayan Rodriguez?

Hat Ihr Klient sich entschieden, Ms. Rodriguez?

Sonra hakim kararını verecek.

Und dann entscheidet der Richter.

kararlı resolut

Hayır. O kararlı, durdurulamaz.

Er ist resolut, unbeirrbar.