kararlarımı

Kendi kararlarımı kendim veririm John.

Ich treffe meine eigenen Entscheidungen, John.

O bilgisayar asla planın bir parçası değildi. Sadece benim kararlarımı gölgeledi.

Der Computer war nie Teil des Plans, er hat nur mein Urteil getrübt.