karbon için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kohlenstoff · Karbon · diğer çevirileri

karbon

karbon Kohlenstoff

Hidrojen, karbon, oksijen, sülfür, silikon, vesaire.

Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Schwefel, Silizium usw.

Termosalinograf, fluorometre, karbon çözümleyici.

Thermosalinographen, Fluorometer, Kohlenstoff-Analysator

Elmaslar, kristalize karbon.

Diamanten, kristalliner Kohlenstoff.

karbon Karbon

Cam, karbon ve bazaltın iyi bir karışımıdır.

Eine feine Mischung von Glas, Karbon und Basalt.

Kükürt ve karbon.

Schwefel und Karbon.