kardan

Muhtemelen başka bir bebek telsiziyle karıştı.

Sie haben wahrscheinlich ein anderes Babyphone abgehört.

İkimiz için de oldukça karlı bir olurdu.

Wäre ein lukratives Geschäft für uns beide gewesen.

Güzel bir sabah... .karla kaplı sokaklar..

Ein wunderschöner Morgen, schneebedeckte Straßen

Naqahdah'nın kararsız bir çeşidini bulunduran bir cihaz vardı.

Ein Gerät enthielt eine instabile radioaktive Naqahdah-Variante.

Pek çok karlı sözleşmemiz var

Wir haben viele lukrative Verträge

Üzgünüm, kaynak yok, kaymak yok, karda kaymak yok.

Entschuldige, kein Schummeln, kein Bummeln, kein Herumfummeln.

Benim bir karım var.

Ich habe eine Ehefrau.

O benim eski karım.

Sie ist meine Ex-Frau.

Belki de onun kararlarına güvenmelisiniz.

Vielleicht sollten Sie seinem Urteil vertrauen.

Şimdi her şey karıştı.

Jetzt ist alles ein Chaos.