kardinal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kardinal · Kardinäle · diğer çevirileri

Kardinal

kardinal Kardinal

Yeni bir yöntem var Kardinal Hazretleri. Floransalı bankacılar tarafından tasarlandı.

Es gibt da eine neue Methode, Kardinal, entwickelt von den Florentiner Bankiers.

Hayatım sizin için küçük bir sorun olabilir Kardinal ama benim için değil.

Mein Leben ist vielleicht für Euch ein kleines Problem, Kardinal, doch nicht für mich.

Bu adamı tanıyor musunuz, Kardinal Della Rovere?

Kennt ihr diesen Mann, Kardinal Della Rovere?

kardinal Kardinäle

Ama belki kardinaller edilebilir.

Ein paar Kardinäle, vielleicht.

Bu kardinallerin görevleri ve unvanları ellerinden alınacak.

Diese Kardinäle werden ihrer Ämter und Titel enthoben.

Kardinaller, Della Rovere ve Orsini.

Die Kardinäle Della Rovere und Orsini.