kargo için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fracht · Frachtraum · Frachter · Ladung · diğer çevirileri

kargo Fracht

Değerli bir kargo taşıyorsunuz. Lokai.

Sie haben eine wertvolle Fracht.

Megan çok değerli bir kargo.

Megan ist eine kostbare Fracht.

Ben temiz bir kargoya inanïrïm.

Ich bin auch für saubere Fracht.

kargo Frachtraum

Anlaşıldı Köprüden kargo bölümüne.

Verstanden. Brücke an Frachtraum.

Biri kargo yuvasını açtı.

Jemand öffnete den Frachtraum.

Explorer, kargo bölmesi için kolu çalıştırın.

Explorer, Arm aktivieren für Schwenk zum Frachtraum.

kargo Frachter

Gelen bir kargo gemisi bizi selamlıyor.

Ein sich nähernder Frachter grüßt uns.

Birisi Talavian kargo gemisinin gövdesinin içine küçük bir avcı sondası iliştirmiş.

Jemand befestigte eine kleine Jagdsonde an der Hülle eines talavianischen Frachters.

Kargolar, Savaş gemileri, yıldız gemileri.

Auf Frachtern, Kreuzern, Kriegsschiffen.

kargo Ladung

Kargo dışarı, insanlar içeri.

Ladung raus, Leute rein.

Bir ceza kolonisine kargo ışınlıyorsunuz.

Sie beamen Ladung in eine Strafkolonie.