karmaşa için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verwirrung · Durcheinander · diğer çevirileri

karmaşa Verwirrung

Zihinsel karmaşa. Kısa ve uzun dönemli hafızanın karıştırılması

Geistige Verwirrung, Vermischung von Langzeit und Kurzzeitgedächtnis

karmaşa Durcheinander

Hayır! Ben kaos, karmaşa istiyorum.

Ich will Tumult, Durcheinander!